ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ

    ความหมาย ความสุขที่เกิดจาการทำดี ทำชั่ว อยู่ที่ใจทั้งนั้น

    สุภาษิตไทย