ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง

    ความหมาย พูดว่าคนอื่นอย่างไร ตนเองก็กลับเป็นอย่างนั้นเสียเองเหมือนอิเหนาที่ปรารภว่าไม่รักไม่ต้องการบุษบา แต่ตัวเองกลับลักพาบุษบาไป

    สุภาษิตไทย