ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ลูกขุนพลอยพยัก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลูกขุนพลอยพยัก

    ความหมาย พวกประจบสอพลอ ผู้ที่คอยว่าตามผู้ใหญ่ เจ้านาย

    สุภาษิตไทย