ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ลมไม่พัด ใบไม้ไม่ไหว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลมไม่พัด ใบไม้ไม่ไหว

    ความหมาย ไม่มีอะไรเป็นเค้ามูลมาก่อนแล้ว ก็คงไม่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเป็นแน่

    สุภาษิตไทย