ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ

    ความหมาย เมื่ออะไรๆ ต้องอาศัยเขา ก็ต้องตามใจเขา ถ้าไปขัดใจเขา เขาอาจไม่ช่วยเราหรือไล่เราออกก็ได้

    สุภาษิตไทย