ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

    ความหมาย การศึกษาหาความรู้ไว้ ยิ่งมากยิ่งดี เพราะการมีความรู้มาก ไม่เหมือนการแบกข้าวแบกของ ซึ่งจะรู้สึกว่าหนักบ่า มีความรู้มิได้หนักบ่าหนักแรงอะไร ความรู้ที่เวลานี้เราคิดว่าไม่มีประโยชน์ วันหน้าอาจเห็นคุณค่าของมันก็ได้

    สุภาษิตไทย