ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

  ความหมาย รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์

  สุภาษิตไทย

 • 2/2

  รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

  ความหมาย การรู้จักหลบหลีกเอาตัวรอดจากปัญหา สถานการณ์ที่ลำบากหรืออันตรายได้

  สุภาษิตไทย