ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

    ความหมาย รักจะคบกันนาน ๆ ให้ตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไป รักจะอยู่สั้น ๆ ให้คิดอาฆาต

    สุภาษิตไทย