รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

สุภาษิตไทย

ความหมาย รักจะคบกันนาน ๆ ให้ตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไป รักจะอยู่สั้น ๆ ให้คิดอาฆาต

1