ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ยกตนข่มท่าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยกตนข่มท่าน

    ความหมาย พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า

    สุภาษิตไทย