ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "มือห่าง ตีนห่าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มือห่าง ตีนห่าง

    ความหมาย สุรุ่ยสุร่าย เลินเล่อ สะเพร่า ไม่ระมัดระวัง

    สุภาษิตไทย