ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "มือถือสาก ปากถือศีล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มือถือสาก ปากถือศีล

    ความหมาย ชอบแสดงตัวตนว่าเป็นคนมีศีล มีธรรม แต่ทำความเลวเป็นนิจ

    สุภาษิตไทย