ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มีทองเขานับว่าเป็นพี่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มีทองเขานับว่าเป็นพี่

    ความหมาย เมื่อมั่งมีเงินมีทองแล้ว ใครๆ ก็ประจบอยากเข้ามาเป็นญาติพี่น้องด้วย

    สุภาษิตไทย