ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "มะนาวไม่มีน้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มะนาวไม่มีน้ำ

    ความหมาย พูดห้าว ๆ หรือ พูดไม่มีหางเสียง

    สุภาษิตไทย