ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

    ความหมาย คำพูดบางครั้งหากพูดออกไปอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองหรือคนรอบข้าง หากอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรออกไปยังจะก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า

    ที่มา ปรียบเปรยถึง การรอรับของรางวัลจากผู้มีอำนาจ หากพูดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกไปหากได้รางวัลก็จะได้เพียงเบี้ยจำนวนน้อยนิด แต่หากไม่พูดอะไรไปอยู่นิ่งๆก็จะไม่มีใครทราบข้อบกพร่องที่มีอยู่ ก็จะได้รางวัลมากกว่าเป็นตำลึงทอง

    สุภาษิตไทย