ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ปากว่าตาขยิบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากว่าตาขยิบ

    ความหมาย พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง ปากกับใจไม่ตรงกัน

    สุภาษิตไทย