ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ

สุภาษิตไทย

ความหมาย ปล่อยศัตรูสำคัญหรือโจรผู้ร้าย ที่ตกอยู่ในอำนาจให้พ้นไปนั้น จะทำให้เขากลับมีกำลังและอาจกลับเข้ามาก่อความเดือดร้อนได้อีก

1