ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ

    ความหมาย ปล่อยศัตรูสำคัญหรือโจรผู้ร้าย ที่ตกอยู่ในอำนาจให้พ้นไปนั้น จะทำให้เขากลับมีกำลังและอาจกลับเข้ามาก่อความเดือดร้อนได้อีก

    สุภาษิตไทย