ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ปลาข้องเดียวกัน ตัวหนึ่งเน่า ก็พาตัวอื่นพลอยเหม็นไปด้วย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลาข้องเดียวกัน ตัวหนึ่งเน่า ก็พาตัวอื่นพลอยเหม็นไปด้วย

    ความหมาย คนที่อยู่ร่วมกัน ถ้าคนหนึ่งไปทำชั่ว ทำไม่ดีไว้ ก็จะพลอยทำให้คนอื่นเสียหายไปด้วย

    สุภาษิตไทย