ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "บนข้าวผี ตีข้าวพระ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บนข้าวผี ตีข้าวพระ

    ความหมาย ขอร้องให้เทวดาผีสางนางไม้ช่วยโดยการบน

    สุภาษิตไทย