ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "น้ำลด ตอผุด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำลด ตอผุด

    ความหมาย ความชั่วเมื่อทำไว้ในเวลาที่ตนมีอำนาจนั้น อาจไม่มีใครทราบ แต่เมื่อหมดบุญ หมดอำนาจ บรรดาความชั่วที่ปิดบังกันไว้นั้น ก็จะปรากฏออกมา

    สุภาษิตไทย