ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "น้ำลดตอผุด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำลดตอผุด

    ความหมาย เมื่อหมดอำนาจ ความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฎ

    สุภาษิตไทย