ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง

    ความหมาย พูดมากได้สาระน้อย

    สุภาษิตไทย