ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "นายว่า ขี้ข้าพลอย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นายว่า ขี้ข้าพลอย

    ความหมาย ลักษณะของคนเลว ไร้ความรู้ ถ้าเจ้านายว่าอย่างไร ก็มักจะพลอยประสมโรงซ้ำเติมด้วย

    สุภาษิตไทย