ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ

    ความหมาย ทำการสิ่งใด ถ้ากลัวหมดเปลืองย่อมไม่ได้ผล

    สุภาษิตไทย