ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก

    ความหมาย ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง แบบหน้าไหว้ หลังหลอก

    สุภาษิตไทย