ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตีนถีบปากกัด / ปากกัดตีนถีบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีนถีบปากกัด / ปากกัดตีนถีบ

    ความหมาย มานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่ห่วงคำนึงถึงความลำบาก

    สุภาษิตไทย