ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตีตนก่อนไข้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีตนก่อนไข้

    ความหมาย กังวลทุกข์ร้อนก่อนในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น

    สุภาษิตไทย