ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตีงูให้กากิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีงูให้กากิน

    ความหมาย ทำสิ่งที่ตนควรจะได้รับประโยชน์ แต่กลับไม่ได้ ตกอยู่กับผู้อื่นซะเนี่ย

    สุภาษิตไทย