ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตำข้าวสารกรอกหม้อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตำข้าวสารกรอกหม้อ

    ความหมาย ทำพอให้เสร็จไปแค่ครั้งหนึ่ง ๆ พอพรุ่งนี้จะเอา ค่อยทำใหม่

    สุภาษิตไทย