ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตาบอดได้แว่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตาบอดได้แว่น

    ความหมาย คนที่มีสิ่งที่ตัวเองใช้ประโยชน์ไม่ได้ มักใช้คู่กับ หัวล้านได้หวี

    สุภาษิตไทย