ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา

สุภาษิตไทย

ความหมาย ให้รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวไว้บ้าง

1