ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา

    ความหมาย ให้รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวไว้บ้าง

    สุภาษิตไทย