ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ (หน้าหนาว)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ (หน้าหนาว)

    ความหมาย ซื้อของไม่คำนึงถึงกาลเวลาย่อมได้ของแพง (Demand สูง Supply ต่ำ)

    สุภาษิตไทย