ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด

    ความหมาย ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ ใบบัวมีขนาดเล็ก ถ้าเอาใบบัวใบเดียวไปปิดช้าง ย่อมปิดไม่มิด คนที่ทำความชั่วไว้มากมาย ถึงจะปิดอย่างไรๆ ก็ปิดไม่หมด คนย่อมรู้เข้าจนได้

    สุภาษิตไทย