ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

    ความหมาย ชีวิตคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ เดี๋ยวรุ่งเรือง เดี๋ยวตกอับ ดังนั้นเมื่อถึงคราวตกอับ ก็อย่าเพิ่งท้อถอย หรือหมดอาลัยในชีวิต และเมื่อถึงคราวรุ่งเรือง มีอำนาจวาสนา ก็อย่าลืมตัว อย่าประมาท

    สุภาษิตไทย