ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "จับปลาสองมือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับปลาสองมือ

    ความหมาย การที่คน ๆ หนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อม ๆ กัน ทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น สำนวนนี้นิยมใช้กับผู้ชายที่เกี้ยวผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นจะมีปัญหาตามมา

    สุภาษิตไทย