ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "จับงูข้างหาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับงูข้างหาง

    ความหมาย ทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย

    สุภาษิตไทย