ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "งมเข็มในมหาสมุทร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    งมเข็มในมหาสมุทร

    ความหมาย ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้

    สุภาษิตไทย