ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล

    ความหมาย อย่าประมาททะเล แค่คืบแค่ศอกก็ทะเล ตกไปก็มีหวังจมน้ำตายทั้งนั้น

    สุภาษิตไทย