ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "คอหอยกับลูกกระเดือก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คอหอยกับลูกกระเดือก

    ความหมาย เข้ากันได้ดีแยกกันไม่ออกสนิทสนมกัน

    สุภาษิตไทย