ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

    ความหมาย มีเรื่องราวเดือดร้อนเกิดขึ้น ยังไม่ทันจะแก้ไขหรือจัดการให้สงบดี ก็เกิดมีเรื่องใหม่ซ้อนขึ้นมาอีก กลายเป็น 2 เรื่องขึ้นในคราวเดียว

    สุภาษิตไทย