ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

    ความหมาย แม้จะมีความรู้สูงแค่ไหนก็ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดีแล้วก็เอาตัวไม่รอด เพราะไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย หรือมีความรู้ แต่ไม่ใช้ความรู้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร

    สุภาษิตไทย