คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

สุภาษิตไทย

ความหมาย ก่อนคบค้าสมาคมกับใคร ดูที่มาที่ไปให้ดีๆ

1