ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

    ความหมาย คบใครก็จะเป็นคนอย่างนั้น

    สุภาษิตไทย