ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "คนในข้อ งอในกระดูก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนในข้อ งอในกระดูก

    ความหมาย กมลสันดาน เกิดมาก็ชอบคดโกง

    สุภาษิตไทย