ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้

    ความหมาย ทำงานเป็นทีมจะให้สถานการณ์ที่ดีกว่า

    สุภาษิตไทย