คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้

สุภาษิตไทย

ความหมาย ทำงานเป็นทีมจะให้สถานการณ์ที่ดีกว่า

1