ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ

    ความหมาย คนที่รักเรามีน้อยคล้ายผืนหนัง คนชังมีมาก อย่างกับเสื่อลำแพน

    สุภาษิตไทย