คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ

สุภาษิตไทย

ความหมาย คนที่รักเรามีน้อยคล้ายผืนหนัง คนชังมีมาก อย่างกับเสื่อลำแพน

1