ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

    ความหมาย คนดีไปที่ไหนก็มีคนอยากคบหาสมาคมด้วย ไม่ลำบาก

    สุภาษิตไทย