คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

สุภาษิตไทย

ความหมาย คนดีไปที่ไหนก็มีคนอยากคบหาสมาคมด้วย ไม่ลำบาก

1