ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา

    ความหมาย เหยียดหยามทั้งวาจา และสายตามองแบบดูถูก

    สุภาษิตไทย