ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ขิงก็รา ข่าก็แรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขิงก็รา ข่าก็แรง

    ความหมาย ต่างคนต่างแรง ไม่ยอมกัน เรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป เพราะทิฐิมานะ

    สุภาษิตไทย