ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ขนมผสมน้ำยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขนมผสมน้ำยา

    ความหมาย ทั้งคู่ดีเลวพอกัน จะบอกว่าใครดีกว่าใครไม่ได้

    สุภาษิตไทย