ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ก ข ไม่กระดิกหู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ก ข ไม่กระดิกหู

    ความหมาย ผู้ที่เรียนหนังสือแล้วไม่รู้ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

    สุภาษิตไทย